Privacy policy & disclaimer


Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Albatrozz Advocaten enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Albatrozz Advocaten kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Albatrozz  Advocaten. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Albatrozz Advocaten is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albatrozz Advocaten. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het cachegeheugen van de browser.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan een pagina van deze website worden je acties in logbestanden opgeslaan op de webserver. Albatrozz Advocaten beperkt zich tot de standaard logbestanden. Dit wil zeggen dat de webserver van Albatrozz Advocaten enkel je IP, browser (user agent) en het tijdstip opslaat van het bezoek. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op je behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Albatrozz Advocaten maakt geen individuele analyses van IP adressen.

Veiligheid

Op de website van Albatrozz Advocaten zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Je e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. Je hebt het recht om je persoonlijke informatie die bij Albatrozz Advocaten werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@albatrozz.be.

Links

De website van Albatrozz Advocaten bevat links naar andere websites. Albatrozz Advocaten oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Albatrozz Advocaten de privacy policy te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzamelt. De privacy policy van de website van Albatrozz Advocaten heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meldingen en aanpassingen

Albatrozz Advocaten behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacy policy te wijzigen.

Privacy

Albatrozz Advocaten hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van cliënten en de gegevens van de leveranciers en dat hun privacy wordt gerespecteerd.

In onderstaande privacyverklaring geven we een heldere en transparante informatie over hoe Albatrozz Advocaten omgaan met persoonsgegevens. Albatrozz Advocaten doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Albatrozz Advocaten volgt in alle gevallen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) .

VERWERKINGSDOELEINDEN

Albatrozz Advocaten verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de cliënten nodig voor het behandelen van een juridisch dossier.

Albatrozz Advocaten verzamelt en verwerkt de gegevens van leveranciers nodig voor het uitvoeren van de betalingen en om te voldoen aan alle wettelijke fiscale verplichtingen.

RECHTSGRONDEN

De persoonsgegevens cliënten of de gegevens leveranciers worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang of op contractuele grond of op toestemming of wegens een wettelijke verplichting.

OVERMAKEN AAN DERDEN

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, worden enkel de noodzakelijke dienende persoonsgegevens van een cliënt doorgegeven aan de Rechtbanken, Gerechtsdeurwaarders, Loco Confraters, Raad van Orde, Experten, Verzekeringmaatschappijen.

Indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden , worden enkel de noodzakelijke dienende gegevens van een leverancier doorgegeven aan de accountant, BTW, FOD Financiën.

BEWAARPERIODE

Enkel de noodzakelijke persoonsgegevens cliënten en gegevens leveranciers worden bewaard zolang het kantoor zal bestaan om alle mogelijke belangenconflicten te kunnen detecteren en te vermijden.

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Cliënten en leveranciers kunnen via info@albatrozz.be altijd navragen welke gegevens er worden verwerkt en vragen om ze verbeteren of om te laten wissen voor zover dit kan volgens het gerechtvaardigd belang, wettelijk of contractueel belang, of om te vragen om over te dragen.

Indien cliënt of leverancier het niet eens is met de manier waarop gegevens worden verwerkt kan cliënt of leverancier zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

DIRECTE COMMUNICATIE BUITEN DOSSIER OM

Elke cliënt of leverancier heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op directe communicatie buiten het desbetreffende dossier om, zoals voor ondermeer het ontvangen van nieuwsbrieven/wenskaarten.

KLACHT

Elke cliënt of leverancier beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Disclaimer

Albatrozz Advocaten
Kolenkaai 52
8000 Brugge

Via e-mail: info@albatrozz.be of info@lutwille.be