Valkuilen voor de trainers -dag van de trainer 15-12-2018 -spreker mter. lut wille